เลขที่หนังสือ1
เรื่องคำแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1.ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศที่กำลังจะเดินทางไปอย่างใกล้ชิด รวมทั้งข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศต่อผู้เดินทางมาจากประเทศไทย 2.ถ้าพบว่า ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น ควรงดเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน 3.หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีความจำเป็นต้องเดินทาง ให้ปฏิบัติดังนี้ หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากไปในที่ผู้คนอยู่หนาแน่นหรือโดยสารสาธารณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยไข้หวัดหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาด หลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต 4.ระหว่างเดินทาง หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับบุคคลอื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีการหอบเหนื่อย หายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งสถานทูตไทยประจำประเทศนั้น 5.หลังการเดินทาง ขอให้ร่วมมือในการคัดกรองผู้เดินทางที่ด่านความคลุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและมาตรการการป้องกันควบคลุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งการคัดกรองที่ด่านฯ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยจะต้องถูกส่งตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด 6.ในกรณีที่คัดกรองที่ด่านฯ พบว่าไม่มีอาการป่วย ขอความร่วมมือในการสังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้าน/ที่พักจนครบ 14 วัน โดยให้หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน รถไฟฟ้า เป็นต้น งดใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดตัวร่วมกับมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น หมั่นล้างมือ ไอจามปิดปากปิดจมูก 7.ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่การระบาดต่อเนื่อง หากมีไข้ ร่วมกับ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง 8.หากไปพบแพทย์ และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในครั้งแรกไม่พบเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ถ้ามีอาการป่วยมากขึ้นหรืออาการไม่ดีขึ้น ขอให้กลับไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านอีกครั้ง 9.ติดตามข้อมูลทางการ จากเว็ปไซต์กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422
ไฟล์หนังสือ/ภาพ69586e31706665f3efc0d6f7aea0334c.jpg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2020-02-28
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว13
สร้างโดยadmin
สังกัด00458