เลขที่หนังสือ-
เรื่องสาธารณสุขเกษตรวิสัย แนะประชาชนป้องกันโรค COVID – 19
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม การติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ทางละอองฝอยน้ำลาย จากการไอ จาม เป็นหลักซึ่งผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอจามในระยะ 1 – 2 เมตร และต้องสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เข้าร่างกายผ่านทางเยื่อเมือก จากการนำเชื้อเข้าทางปาก ตา จมูก คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดความเสี่ยงรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ โดย กินอาหารปรุงสุก ใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือ ใช้แอลกอฮอล์เจล ขอให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังออกจากห้องส้วม และภายหลังหยิบจับสิ่งของต่างๆ สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมีไข้ ไอ มีน้ำมูก ทั้งอยู่ในบ้านและนอกบ้าน รวมทั้งเข้าไปในแหล่งชุมชน หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังประเทศที่มีการระบาด ภายใน 14 วัน หากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาด ถ้ามีอาการ ไข้ ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย ในส่วนของพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้ จากเว้ปไซต์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422
ไฟล์หนังสือ/ภาพ7a0356fd20e9392a2ffe96eb575c50ef.jpg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2020-03-02
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว10
สร้างโดยadmin
สังกัด00458