ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

พชอ.เกษตรวิสัย Kaset Model

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์K-Chart (KASET Model Spreadsheet Monitor)-2018-07-02Dr.supasak muangprom822018-07-14 14:53:31
2หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์A-Chart(KASET Model Spreadsheet Monitor)-2018-07-02Dr.supasak muangprom762018-07-14 14:54:21
3หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์S-Chart (KASET Model Spreadsheet Monitor)-2018-07-02Dr.supasak muangprom622018-07-14 14:55:06
4หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์E-Chart (KASET Model Spreadsheet Monitor)-2018-07-02Dr.supasak muangprom692018-07-14 14:55:57
5หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์T-Chart (KASET Model Spreadsheet Monitor)-2018-07-02Dr.supasak muangprom552018-07-14 15:05:25
6หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์T-Chart (KASET Model Spreadsheet Monitor)-2018-07-02Dr.supasak muangprom12018-07-14 15:10:40
7หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พชอ. 7 มีนาคม พ.ศ.2561-2018-03-14Dr.supasak muangprom252018-06-03 13:51:01
8หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คู่มือประเมิน รพ.สต.ติดดาว-2017-11-22Dr.supasak muangprom102018-05-29 14:18:27
9หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 61-2017-11-22Dr.supasak muangprom62018-05-29 14:37:59
10หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาองค์การ สสอ.เกษตรวิสัย-2017-10-02Dr.supasak muangprom182018-05-30 15:38:22