แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
116. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแผนงานCUPเกษตรวิสัยปี 2562-2018-12-01Dr.supasak muangprom1022019-06-27 13:21:21
216. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคข้อมูลการเพื่อบริหาร-2018-07-20Dr.supasak muangprom922018-07-20 15:04:22
316. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคข้อมูลเพื่อสนับสนุนวิชาการ-2018-07-20Dr.supasak muangprom792018-07-20 15:29:04
416. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคข้อมูลเพื่อสนับสนุนบริการ-2018-07-20Dr.supasak muangprom832018-07-20 15:30:20
516. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคผลงาน KPI รอบ 9 เดือน ปี 2561-2018-07-03Dr.supasak muangprom782018-07-14 06:40:00
616. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคผลงาน KPI อันดับ 1 ของจังหวัด รอบ 6 เดิอนแรก ปี 2561-2018-04-04Dr.supasak muangprom332018-07-14 06:38:38
716. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคผลงาน KPI ปี 2560 อันดับ 1 ของจังหวัด-2017-10-18Dr.supasak muangprom92018-07-14 06:37:21
816. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคทิศทางการพัฒนาองค์การ สสอ.เกษตรวิสัย-2017-10-02Dr.supasak muangprom92018-07-13 05:06:47
916. หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคSRM.ด้านสุขภาพ อำเภอเกษตรวิสัย กำหนดเมื่อ 11 กันยายน 2559-2017-09-07Dr.supasak muangprom342018-07-14 06:26:46