แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ผลงานเด่น

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
117. ITA ตรวจสอบภายในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "การทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุตจริต (MOPH Zero Tolerance)-2019-12-16Dr.supasak muangprom92019-12-12 14:02:09
217. ITA ตรวจสอบภายในสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปี 2562-2019-12-16Dr.supasak muangprom72019-12-16 09:50:17
317. ITA ตรวจสอบภายในสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปี 2562-2019-12-16Dr.supasak muangprom62019-12-16 09:52:29
417. ITA ตรวจสอบภายในหนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2563-2019-12-16Dr.supasak muangprom82019-12-16 11:36:01
517. ITA ตรวจสอบภายในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563-2019-12-16Dr.supasak muangprom72019-12-16 11:40:37
617. ITA ตรวจสอบภายในแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)-2019-12-16Dr.supasak muangprom22019-12-16 12:42:38
717. ITA ตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ปี 2563-2019-12-16Dr.supasak muangprom12019-12-16 12:47:01
817. ITA ตรวจสอบภายในคำสั่งจังหวัด-รอ-2365-ปี-61-ลว19ตค61-2019-12-16Dr.supasak muangprom12019-12-16 13:02:13
917. ITA ตรวจสอบภายในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย-2019-12-16Dr.supasak muangprom12019-12-16 13:05:14
1017. ITA ตรวจสอบภายในEB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)-2019-12-13Dr.supasak muangprom42019-12-13 11:36:51
1117. ITA ตรวจสอบภายในสนง.สสอ.เกษตรวิสัย ผ่าน ITA ร้อยละ 93.94-2018-07-02Dr.supasak muangprom802018-07-14 06:45:26
1217. ITA ตรวจสอบภายในสรุปผลงานเด่น สนง.สสอ.เกษตรวิสัย ปี 2557-2561-2018-06-29Dr.supasak muangprom682018-07-13 05:10:01
1317. ITA ตรวจสอบภายในเอกสารประกอบการ AI พชอ., รพ.สต.ติดดาว,PCC คปสอ.เกษตรวิสัย-2018-06-22Dr.supasak muangprom852018-07-13 05:36:02