ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

ผลงานเด่น

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA ตรวจสอบภายในสนง.สสอ.เกษตรวิสัย ผ่าน ITA ร้อยละ 93.94-2018-07-02Dr.supasak muangprom782018-07-14 06:45:26
2ITA ตรวจสอบภายในสรุปผลงานเด่น สนง.สสอ.เกษตรวิสัย ปี 2557-2561-2018-06-29Dr.supasak muangprom672018-07-13 05:10:01
3ITA ตรวจสอบภายในเอกสารประกอบการ AI พชอ., รพ.สต.ติดดาว,PCC คปสอ.เกษตรวิสัย-2018-06-22Dr.supasak muangprom842018-07-13 05:36:02