แสดง 1 ถึง 20 จาก 269 ผลลัพธ์

.
#รหัสอำเภอรหัสชื่อ
14501เมืองร้อยเอ็ด00457สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
24501เมืองร้อยเอ็ด05079โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง
34501เมืองร้อยเอ็ด05080โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง
44501เมืองร้อยเอ็ด05081โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น
54501เมืองร้อยเอ็ด05082โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์
64501เมืองร้อยเอ็ด05083โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์
74501เมืองร้อยเอ็ด05084โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์
84501เมืองร้อยเอ็ด05085สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
94501เมืองร้อยเอ็ด05086โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน)
104501เมืองร้อยเอ็ด05087โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง
114501เมืองร้อยเอ็ด05088โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว
124501เมืองร้อยเอ็ด05089โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง
134501เมืองร้อยเอ็ด05090โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง ตำบลหนองแวง
144501เมืองร้อยเอ็ด05091โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน
154501เมืองร้อยเอ็ด05092โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่
164501เมืองร้อยเอ็ด05093โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล
174501เมืองร้อยเอ็ด05094โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง
184501เมืองร้อยเอ็ด10708โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
194501เมืองร้อยเอ็ด13943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว
204501เมืองร้อยเอ็ด23919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง