แสดง 1 ถึง 20 จาก 229 ผลลัพธ์

.
#รหัสอำเภอรหัสชื่อ
14501เมืองร้อยเอ็ด05079โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง
24501เมืองร้อยเอ็ด05080โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง
34501เมืองร้อยเอ็ด05081โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น
44501เมืองร้อยเอ็ด05082โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์
54501เมืองร้อยเอ็ด05083โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์
64501เมืองร้อยเอ็ด05084โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์
74501เมืองร้อยเอ็ด05085สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
84501เมืองร้อยเอ็ด05086โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน)
94501เมืองร้อยเอ็ด05087โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง
104501เมืองร้อยเอ็ด05088โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว
114501เมืองร้อยเอ็ด05089โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง
124501เมืองร้อยเอ็ด05090โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง ตำบลหนองแวง
134501เมืองร้อยเอ็ด05091โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน
144501เมืองร้อยเอ็ด05092โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่
154501เมืองร้อยเอ็ด05093โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล
164501เมืองร้อยเอ็ด05094โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง
174501เมืองร้อยเอ็ด13943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว
184501เมืองร้อยเอ็ด23919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาสร้าง ตำบลเหนือเมือง
194502เกษตรวิสัย05095โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว
204502เกษตรวิสัย05096โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง