ระบบติดตามควบคุมงานกิจกรรม

สร้างกิจกรรมใหม่

แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์
# หัวข้อกิจกรรมเริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่ผลงาน(วัน)ผลงาน(สัปดาห์)ผลงาน(เดือน)ภาพ1ภาพ2ภาพ3
        
1
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย1 พ.ค. 20181 พ.ค. 2018
2
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลัง ต้นแบบตำบลจัดการสุขภาพวัยทำงานแบบบูรณาการด้วยค่ากลาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย1 พ.ค. 20181 พ.ค. 2018
3
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส เ11 เม.ย. 201811 เม.ย. 2018
4
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค ประจำปี 25612 ก.พ. 20182 ก.พ. 2018
5
สวัสดีปีใหม่ 2561 Happy New Year 201819 ม.ค. 201819 ม.ค. 2018
6
พอ.สว ออกให้บริการประชาชน5 ม.ค. 20185 ม.ค. 2018
7
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข5 ธ.ค. 20175 ธ.ค. 2017
8
นายอำเภอเกษตรวิสัย มอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่10 ต.ค. 201710 ต.ค. 2017
9
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ได้จัดงานต้อนรับ นายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย คนใหม่1 ต.ค. 20171 ต.ค. 2017
10
ประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต ของ รพ.สต.บ้านอุ่มเม่า อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด29 มิ.ย. 201729 มิ.ย. 2017
11
ประชุม CUP เกษตรวิสัย5 ต.ค. 20175 ต.ค. 2017
12
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/256117 ต.ค. 201717 ต.ค. 2017
13
พชอ.เกษตรวิสัย31 พ.ค. 201831 พ.ค. 2018
14
ประชุม พชอ.ครั้งที่ 2/25617 ธ.ค. 20177 ธ.ค. 2017
15
พชอ.เกษตรวิวัย รับประกาศเกียติคุณชื่นชมผลงาน พชอ.15 มี.ค. 201815 มี.ค. 2018
16
รับการประเมิน สสอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่7 19 มิ.ย. 201819 มิ.ย. 2018
17
นำโดย ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วยผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เข้ารับโล่รางวัล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 256122 มิ.ย. 201822 มิ.ย. 2018
18
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 256126 มิ.ย. 201826 มิ.ย. 2018
19
การเยี่ยมเสริมพลัง (AI) เขตสุขภาพที่ 712 ก.ค. 201812 ก.ค. 2018
20
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7 วันที่ 2 สิงหาคม 25612 ส.ค. 20182 ส.ค. 2018