หัวข้อกิจกรรมร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
รายละเอียดของกิจกรรมดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย เนื่องในวัน ปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย
เริ่มวันที่23 ต.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่23 ต.ค. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)