หัวข้อกิจกรรมเกษตรวิสัย บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย โดยมีนายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

อำเภอเกษตรวิสัย โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นการดูแลสุขภาพประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจตา สุขภาพจิต แนะนำและฝึกอาชีพ รวมทั้งบริการอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่
เริ่มวันที่15 ม.ค. 2019
สิ้นสุดวันที่15 ม.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)