หัวข้อกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย (พชอ.เกษตรวิสัย) รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ
รายละเอียดของกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย (พชอ.เกษตรวิสัย) รับ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ บนเวทีระดับประเทศ ด้วยผลงานดีเด่น "โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" ครบรอบ ๓ ปี นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด และภาคีเครือข่าย ขึ้นรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กร/หน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินการตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ครบรอบ ๓ ปี ที่ เวทีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กร/หน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มอบรางวัลโดย ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เริ่มวันที่30 พ.ค. 2019
สิ้นสุดวันที่30 พ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)