หัวข้อกิจกรรมทีมนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
รายละเอียดของกิจกรรมคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
เริ่มวันที่25 ก.ค. 2019
สิ้นสุดวันที่25 ก.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)