หัวข้อกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า
รายละเอียดของกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ข เพื่อเป็นวิทยากรหลักในกการเผยแพร่กิจกรรมการออกกำลัง 10 ล้านครอบครัวไทย ใส่ใจสุขภาพ
เริ่มวันที่6 ธ.ค. 2019
สิ้นสุดวันที่6 ธ.ค. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)