ที่อยู่ : 477 ม. 1 ถนนปัทมานนท์ หมู่ 0 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เบอร์โทร : 043 - 589076

เบอร์แฟกซ์ : 043 - 589076