พชอ.เกษตรวิสัย

พชอ. อำเภอเกษตรวิสัย ต้นแบบบูรณาการขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาวและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด