ดูทั้งหมด..34

News !! News

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวสิยั แนะเที่ยวงานบุญอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19
    [-] [วันที่ : 2020-03-06 ,อ่าน : 14 ,โดย : supasak muangprom ]
สาธารณสุขเกษตรวิสัย แนะประชาชนป้องกันโรค COVID – 19
    [-] [วันที่ : 2020-03-02 ,อ่าน : 9 ,โดย : supasak muangprom ]
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย
    [1] [วันที่ : 2020-02-28 ,อ่าน : 12 ,โดย : supasak muangprom ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัยจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยคีตมวยไทย
    [-] [วันที่ : 2019-12-06 ,อ่าน : 28 ,โดย : supasak muangprom ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
    [-] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 85 ,โดย : supasak muangprom ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
    [-] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 85 ,โดย : supasak muangprom ]
เปลี่ยนแปลงวัน เวลาในการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประเภทเงินบำรุง
    [-] [วันที่ : 2019-06-11 ,อ่าน : 60 ,โดย : supasak muangprom ]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประเภทเงินบำรุง
    [-] [วันที่ : 2019-06-04 ,อ่าน : 121 ,โดย : supasak muangprom ]
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน
    [-] [วันที่ : 2019-02-15 ,อ่าน : 106 ,โดย : supasak muangprom ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
    [-] [วันที่ : 2019-02-13 ,อ่าน : 112 ,โดย : supasak muangprom ]
ดูทั้งหมด..37

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

สำนักงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า
....สำนักงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ข เพื่อเป็นวิทยากรหลักในกการเผยแพร่กิจกรรมการออกกำลัง 10 ล้านครอบครัวไทย ใส่ใจสุขภาพ .....
[โพสต์วันที่ : 2019-12-06 โดย : supasak muangprom]
สสอ.เกษตรวิสัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
....เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิ.....
[โพสต์วันที่ : 2019-07-28 โดย : supasak muangprom]
ทีมนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
....คณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธาร.....
[โพสต์วันที่ : 2019-07-25 โดย : supasak muangprom]
รับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
....ดร.นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินรพ.สต.ติดดาว และตัวแทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเ.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-28 โดย : supasak muangprom]
มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
....ชาวอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกันเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” งานดังกล่าวมีการเ.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-26 โดย : supasak muangprom]
ดูทั้งหมด..37

กิจกรรมของเรา !! News

ภาพโดย สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย (พชอ.เกษตรวิสัย) รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ
....คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัย (พชอ.เกษตรวิสัย) รับ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ บนเวทีระดับประเทศ ด้วยผลงานดีเด่น "โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้อ.....
[โพสต์วันที่ : 2019-05-30 โดย : supasak muangprom ]
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
.... วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมพิ.....
[โพสต์วันที่ : 2019-05-06 โดย : supasak muangprom ]
เกษตรวิสัย บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน
....วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิ.....
[โพสต์วันที่ : 2019-01-15 โดย : supasak muangprom ]
รับนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
....สสจ.ร้อยเอ็ด ออกนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย วันนี้ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.00 น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพท.....
[โพสต์วันที่ : 2018-12-19 โดย : supasak muangprom ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (การดำเนินงานจิตเวชชุมชน) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวังร้อยเอ็ด
....การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (การดำเนินงานจิตเวชชุมชน) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวังร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ดูแลผู้ป่วย ตัวแทนอ.....
[โพสต์วันที่ : 2018-11-01 โดย : supasak muangprom ]
logo กระทรวง
logo สสจ
logo รพ.ยุคใหม่
logo รพ.สต.